Laboratorní cvičení předmětu A1B13VST 

Poslední aktualizace: 1.3.2016

 

Návody k jednotlivým úlohám jsou k dispozici ve formátu PDF zde:

 

Úloha č.1         Impregnační procesy                          

Úloha č.2         Měkké pájení v elektrotechnice                      

Úloha č.3         Spojování silových kabelů                   

Úloha č.4         Připojování vodičů                  

Úloha č.5         Vrtání a kontrola desek plošných spojů

Úloha č.6         Vytváření tenkých vrstev ve vakuu

 

Poklady jsou zpracovány podle skript :

Koblížek,V.,Kuba,J.,Mach,P.,Urbánek,J.:Technologické procesy,

Laboratorní cvičení.Část 1,ČVUT v Praze,Praha 2005